Ruim tien procent meer verkeersdoden in 2018; vooral veel ouderen slachtoffer

Foto: Wim Meijer

Aantal verkeersdoden in Noord-Holland gestegen van 81 in 2017 naar 90 in 2018; ruim de helft van de slachtoffers ouder dan 60 jaar.

Voor de eerste keer in ruim 20 jaar is het aantal omgekomen mensen door verkeersongevallen gestegen. Over heel Nederland waren er in 2018 678 verkeersdoden tegen 613 in 2017. Noord-Holland vertoond een beeld dat nagenoeg gelijk is aan de landelijke trend. Hier waren vorig jaar 90 verkeersdoden te betreuren tegen 81 een jaar eerder.

Dalende trend doorbroken
De stijging betekent het eind van een dalende trend die zich vanaf 1996 inzette, toen er landelijk in het verkeer 1251 dodelijke slachtoffers vielen (in Noord-Holland 157). In 2017 waren dat er 613 (81 in Noord-Holland)

Veel ouderen
Opvallend is het in verhouding grote aantal ouderen dat is omgekomen in het verkeer. In Noord-Holland was ruim de helft van het aantal slachtoffers ouder dan 60 jaar.

Fietsers en scootmobielen
Opvallend was ook het stijgende aantal dodelijke slachtoffers onder de oudere fietsers en de gebruikers van scootmobielen. Helemaal verrassend is dat niet. Onder de oudere fietsers is de laatste jaren vooral de elektrische fiets sterk in populariteit toegenomen. Hiermee worden soms snelheden bereikt die boven de macht gaan van de fietser, met alle gevolgen van dien.

Rijbewijs voor scootmobielen
Bij de scootmobielen is de stijging te verklaren uit het feit dat er steeds meer mensen gebruik van maken, en daarnaast dat ook hier geldt dat de gebruikers de macht over het stuur verliest door de snelheid. Weliswaar màg men op de stoep niet harder dan 6 kilometer per uur, het vermogen gaat echter veel verder. Veel scootmobielen kunnen (en mogen buiten de bebouwde kom) zelfs snelheden halen tot 45 kilometer per uur. Niet voor niets gaan dan ook al geruime tijd stemmen op om de snelheid van scootmobielen te begrenzen en/of een certificaat of rijbewijs in te voeren voor scootmobielgebruikers.

Bron: CBS