Heemstede: belangstellenden waaronder leden schoolbestuur maken kennis met interieur vroegere politiebureau Kerklaan

Foto: Charles Duijff

Donderdagavond 6 augustus 2018 waren inwoners van Heemstede en belangstellenden uit de regio welkom in de namiddag binnen de muren van het vroegere politiebureau aan de Kerklaan te Heemstede. Wethouder Sjaak Struijf leidde diverse personen rond binnen en ook buiten het gebouw. Diverse medewerkers van de gemeente gaven informatie.

De komende jaren wordt door het gemeentebestuur van Heemstede beleid ontwikkeld met betrekking tot toekomstige renovatiewerkzaamheden van diverse Heemsteedse scholen. Tijdens renovatie van een schoolgebouw moet voor de leerlingen in de meeste gevallen een alternatief onderkomen worden gevonden. Het voormalige politiebureau aan de Kerklaan leent zich wellicht voor dat doel. De grootte van de diverse ruimten is verrassend te noemen. De gemeente kwam onlangs in bezit van dit gebouw. (hieronder een van de vele ruimten) klik op foto’s voor uitvergrotenOok leden van een schoolbestuur toonden belangstelling. Volgens bestuurder en algemeen directeur Ben Cüsters van schoolbestuur Salomo biedt het gebouw zeker mogelijkheden. Salomo is een schoolbestuur voor primair onderwijs (basisonderwijs) in de regio Zuid-Kennemerland. Binnen het gebouw kan de grootte van lokalen nog worden geoptimaliseerd door wanden te verplaatsen die geen draagfunctie hebben. Bij de verbouwing van ‘Plein 1’ in Heemstede hebben we al geleerd dat met speciale constructies veel mogelijk is. Daaraan hangt natuurlijk een prijskaartje. Naast bouwtechnische faciliteiten moet worden geïnventariseerd welke specifieke schoolbehoeften bestaan. Dat alles in onze moderne tijd waarbij ICT bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel vormt.Het gebouw grenst ten zuiden aan een flatgebouw met huurhuizen in de vrije sector zo heb ik begrepen. De wegen-infrastructuur kent mogelijkheden waarbij leerlingen veilig de school kunnen bereiken. De vroegere parkeerplaats aan de noordzijde van het gebouw kan wellicht als speelterrein dienen. Volop ideeën waar het gaat om realisatie van deze plannen. De toekomst zal leren of dit kan worden gerealiseerd met inachtneming van alle relevante technische details, wettelijke regels en belangen van omwonenden. Heemstede.nieuws.nl blijft het proces volgen.

Reacties