Heemstede; Vervolgbijeenkomst aanpak verkeersdrukte woensdag 7 maart 2018

Foto: Charles Duijff

Op 23 november 2017 organiseerde de gemeente een discussieavond over de verkeersdrukte op de Heemsteedse wegen. Tijdens die avond zijn korte en lange termijn en lokale en regionale oplossingen voor verkeersknelpunten besproken.

De gemeente heeft de voorgestelde oplossingen bestudeerd, onder andere op haalbaarheid, en van een reactie voorzien. Tijdens een vervolgbijeenkomst op woensdagavond 7 maart 2018 vanaf 20.00 uur in het raadhuis bespreken we graag met u welke maatregelen prioriteit moeten krijgen. U wordt van harte uitgenodigd bij deze 2e avond aanwezig te zijn. Meer informatie volgt nog, maar reserveer woensdagavond 7 maart alvast in de agenda!

Gemeente Website

Reacties