Heemstede: informatie omtrent de gemeentelijke begroting 2018

Foto: Gemeente Heemstede

Wat zijn de inkomsten van de gemeente en waar geven we het aan uit? En wat zijn de woonlasten voor een gemiddelde woning in Heemstede? Dit staat in de gemeentelijke begroting voor 2018.

Op donderdagavond 2 november vanaf 19.30 uur en vrijdagmiddag 3 november vanaf 13.00 uur bespreekt de gemeenteraad de begroting. U bent van harte welkom om de vergadering (in de Burgerzaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1) als toehoorder bij te wonen. Bekijk het handige overzicht van de begroting op hoofdlijnen (pdf, 1,4mb). Hier ziet u in één oogopslag wat er aan geld binnenkomt en waaraan het wordt uitgegeven en wat de gemiddelde woonlasten in 2017 zijn.
Wilt u meer weten, zie dan de complete begroting voor 2018.
De agenda voor de begrotingsraad op 2 en 3 november 2017 vindt u via de vergaderkalender.

Reacties